Saturday, 27 February 2010

SIGMA DG 300-700 MENJELAJAH KE ANGKASADia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

Followers