Friday, 26 March 2010

......menyelusuri anak sungai yang hampir lesu alirannya, mengamit hati untuk mengarahkan lensa ke arah puluhan sesibu yang berterbangan. Melakukan rutin kehidupan; mencari makanan, merebut pasangan, melepaskan bakal-bakal zuriatnya di permukaan air adalah antara perilaku yang menarik perhatian.

Saturday, 27 February 2010

SIGMA DG 300-700 MENJELAJAH KE ANGKASADia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

Followers