Monday 25 October 2010

Wednesday 22 September 2010

Thursday 10 June 2010

Monday 7 June 2010

Saturday 5 June 2010

Thursday 3 June 2010

Wednesday 26 May 2010

Friday 26 March 2010

......menyelusuri anak sungai yang hampir lesu alirannya, mengamit hati untuk mengarahkan lensa ke arah puluhan sesibu yang berterbangan. Melakukan rutin kehidupan; mencari makanan, merebut pasangan, melepaskan bakal-bakal zuriatnya di permukaan air adalah antara perilaku yang menarik perhatian.

Monday 8 March 2010

Saturday 27 February 2010

SIGMA DG 300-700 MENJELAJAH KE ANGKASADia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

Thursday 11 February 2010

Wednesday 20 January 2010

Followers