Saturday 27 February 2010

SIGMA DG 300-700 MENJELAJAH KE ANGKASADia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

Thursday 11 February 2010

Followers