Friday 26 March 2010

......menyelusuri anak sungai yang hampir lesu alirannya, mengamit hati untuk mengarahkan lensa ke arah puluhan sesibu yang berterbangan. Melakukan rutin kehidupan; mencari makanan, merebut pasangan, melepaskan bakal-bakal zuriatnya di permukaan air adalah antara perilaku yang menarik perhatian.

Monday 8 March 2010

Followers